Foto: LET

Neste revisjon av golfreglene gjennomføres fra 1. januar 2019. Allerede nå er det stor interesse for de nye reglene fra verdens golfere. Særlig om de som har med spillet på greenene å gjøre. SE VIDEO

Nye greenregler har så langt vært det heteste temaet i de globale tilbakemeldingene rundt moderniseringsprosessen av golfreglene, fra 2019 forteller Royal & Ancient Golf Club i St Andrews.

Uten å ha bedt spesifikt om å få tilbakemeldinger på forslaget til endringer fra 1. januar 2019, mottok regelkomiteene i R&A og USGA så å si over natten flere enn 22.000 svar fra golfere i 102 land.

R&As regelsjef David Rickman forteller at golferne ikke bare har vært opptatt av nye greenregler i sine online tilbakemeldinger. Altså hva det blir lov og ikke lov å gjøre på greenene

Flest kommentarer til nye greenregler

Rickman forteller at tilbakemeldingen generelt har vært «entusiastiske over omfanget og retningen til de generelle (regel)endringene». Spesielt når det gjelder Tempo i spillet-forbedringer, fjerning av straff og mer strømlinjeformede prosedyrer.

— Vi fikk flest tilbakemeldinger på de foreslåtte endringene for spillet på greenene. For eksempel å kunne putte med flaggstangen i hullet, reparere spike-merker og at straffen for å flytte ballen ved et uhell fjernes.

Også andre forslag til endringer har gitt et betydelig antall tilbakemeldinger på. Blant annet opprettelsen av «straffeområder»,  som skal utvide adgangen til fritak fra vannhinder, eliminere straff for å bevege løse naturgjenstander og å grunne køllen i et hinder.

Også de nye prosedyrene for dropping, inkludert størrelsen på droppesonene, var et hett emne.

— Det er gledelig å se at så mange mennesker fra forskjellige deler av verden har benyttet anledningen til å engasjere seg i prosessen med å modernisere reglene. Vi har fått innsiktsfulle kommentarer og forslag fra hele spekteret fra profesjonelle til amatører. Men det tar tid å vurdere tilbakemeldingene i detalj, sier Rickman.

Har du synspunkter på, eller innspill til, de foreslåtte regelendringene fra 2019? Bruk kommentarfeltet under eller gå inn på Golferens Facebook-side.