Foto: LET

Ti land, blant dem Norge, meldte sin interesse for å arrangere Solheim Cup 2019. Men bare Skottland og Sverige fant det bryet verdt å levere inn søknad.

Dermed vil Solheim Cup 2019 gå av stavbelen enten på fjorrårets Ryder Cup-bane, Gleneagles i Skottland, eller på vertsbanen for europeturneringen Nordea Masters; Bro Hof noen mil vest for Stockholm.

Tilbudene fra Skottland og Sverige skal vurderes av ledergruppen i Ladies European Tour, som også vil foreta inspeksjon av arenaene og tilhørende anlegg i september og begynnelsen av oktober.

Vurderingen av de to søknadene vil bli gjort av LETs evalueringskomité, som innstiller til LET-styret. Styret vil ta den endelige avgjørelsen på sitt møte den 29. oktobern. Den offisielle kunngjøringen av hvem som leverte det vinnende budet vil bli gjort kort tid etterpå.

Skottlands bud er støttet av den skotske regjeringen og Sveriges bud av den svenske regjeringen.

Les også: Sverige klarer det Norge ikke klarte