Seniorspillere har et frynsete rykte. Botemiddelet gjelder imidlertid alle golfere, mener Espen Olafsen.

Espen Olafsen (64) er daglig leder i Norsk Senior Golf. Han skriver på papir for Norsk Golf og på nett for Golferen.no, og har fortid som Will I Røret på P4.

Seniorspillere har et frynsete rykte på to områder: Sakte spill og tidvis fragmentarisk kunnskap og anvendelse av grunnleggende regler. Det må vi kvitte oss med.

Enten du føler deg truffet eller ei; gå i deg selv og sjekk egne rutiner i spillets ulike faser. Sjekk også om du er regel-rytter eller regel-akrobat. Begge deler kan være like krevende for dine medspillere.

Imidlertid er det hevet over tvil at kunnskap og riktig anvendelse av reglene gir deg bedre forutsetninger for å spille godt. Da slipper du å bekymre deg for hva du kan gjøre feil. (Det nok annet å tenke på i golf.)

 

Den største feilen

Er du klar til å slå når det er din tur? Står du ved ballen din, ferdig vurdert med riktig kølle? Slår du uten en serie prosedyrer som «fast serie på seks prøvesvinger», napping, pilking, vugging og ruging? Er disse rituelle handlingene nøkkelen til din suksess? Eller er det faktisk helt omvendt? Kort sagt; hvor effektive er dine rutiner for din score?

I denne fasen av spillet er det også mest tid å spare. Spesielt i kombinasjon med å se etter hverandres baller. Som for øvrig skal være merket så du kjenner dem igjen.

Når du vet hvilken ball du spiller på, vet du også hvilken ball du må spille som en provisorisk. Gjør det til fast rutine – hver gang du er i tvil om hvor ballen ble av; slå provisorisk ball.

Husk å si tydelig fra til dine medspillere at du spiller en provisorisk – ellers er den ny ball; altså ditt tredje slag.

Om ballen kan ha gått i et vann-/sidevannshinder skal du ikke slå provisorisk ball. Da kan du droppe to køllelengder ut fra stedet der ballen krysset grensen til hinderet, ikke nærmere flagget, eller så langt tilbake du vil – i flagglinja. Er du usikker på hvor flagglinja fører deg, spør de du spiller sammen med.

Det er klokere å spørre om noe du ikke kan, enn å late som du kan noe andre ser du ikke vet.

Det er lett å tenke at du må forte deg ved å ta lengre skritt eller øke skrittfrekvens. Pass heller på at du aldri er sist i din gruppe.

Gjør det også til en regel å begynne å slå ut på neste utslag dersom det er klart, fremfor å bli stående å prate og føre score. Den kan føres mens andre slår ut.

 

Golf er fred på et jorde

Selv om golf er et slagspill der hver spiller har et sett køller og en bråte regler de kan slå hverandre i hodet med, er det viktigst å nyte spillet, samværet, spenningen, utfordringene og mestre serier av kronisk motgang på en måte som kan sammenfattes i ett ord: Golfglede.

Tidvis kan denne gleden settes i fare om det oppstår uenighet om hvordan det skal spilles i henhold til reglene.

I stedet for å holde opprivende «rettsmøter» basert på dels mangelfulle kunnskaper så vel i aktoratet og fra tiltalebenken; slå en alternativ ball og tilkall kyndig «domsfullmektig» nåt dere er ferdig med runden.

Det er fullstendig unødvendig og meningsløst å la uenighet om en avgjørelse forsure stemningen i spillegruppa. Det går bare ut over spillet til dere alle.

 

Troll kan temmes

Og en aldri så liten oppfordring tilslutt: Om alle blir litt flinkere til å erkjenne sitt forbedringspotensial, så vel på rutiner, spillehastighet og regelkunnskap og anvendelse så kan vi øke trykket på det som virkelig er i golfspillets ånd:

Vi kan bry oss mer om hverandre enn med hverandre. Da er det lettere å smile når du slår.