Ikke bare Norge, mens også USA har fått kvinnelig president i Diana M. Murphy, som skal lede det amerikanske golfforbundet USGA.

Murphy kommer fra Georgia, og har sittet i USGAs styre i fem år. Privat er hun sjef i Rocksolid Holdings LLC, et privat investeringsselskap med særlig fokus innen eiendom.

Hun blir den andre kvinnelige USGA-presidenten i historien etter at Judy Bell fra Colorado var president 1996-97. Som kjent fikk Norge sin første kvinnelige golfpresident i Marit Wiig på golftinget i november.