Pressemelding

Norges Golfforbund

136.000 medlemskap ved utgangen av 2023.

Medlemsveksten i Golf-Norge fortsetter. Tall fra GolfBox (Golf-Norges administrasjonssystem) viser at det ved utgangen av 2023 i alt var 136.205 medlemskap i golfklubber tilsluttet Norges Golfforbund. Det er en økning på 4,9% sammenlignet med 2022 som også var et rekordår. I alt er det nå mer en 40.000 flere medlemskap i Golf-Norge enn ved utgangen av 2019.

– Dette er veldig gledelige tall for alle som er opptatt av idretten vår. Samtidig skal vi være ydmyke i tilnærmingen og sørge for at alle som har oppdaget golf også finner sin plass i Golf-Norge, sier golfpresident Øyvind Krag Ingul.

Veksten er størst i alderssegmentet 13-19 år som øker med hele 19,6% til 12.914 medlemskap. Også unge voksne 20-25 år opplever en kraftig økning på 13,8%, og teller nå 11.971 medlemskap.

– Den kraftige veksten blant ungdom og unge voksne bekrefter det inntrykket vi har fått fra klubbene våre. Golfen er inne i et generasjonsskifte, og nye golfere med andre ønsker og preferanser har inntatt anleggene våre. Som representanter for det etablerte golfmiljøet må vi være forberedt på å tilpasse oss til en ny hverdag. Det er en utfordring jeg mener vi både skal og vil ta, fortsetter Ingul.

Golfpresident Øyvind Krag Ingul. Foto: Benjamin A. Ward / Norges Golfforbund

På kvinnesiden er veksten noe svakere selv om disse tallene samlet sett peker oppover. I 2023 økte den kvinnelige medlemskapsmassen fra 27.952 i 2022 til 28.059, noe som tilsvarer 0,4% vekst.

– Det er positivt at tallene peker oppover også på kvinnesiden, men vi har en jobb å gjøre for at alle finner seg til rette uavhengig av kjønn. Golfen passer like godt for kvinner som for menn, så dette er et signal på at vi ikke i like stor grad har klart å gjøre golfen attraktiv for kvinner. Det må vi få gjort noe med, for slik behøver det ikke være, avslutter Ingul.

I tillegg til at det ble flere golfere spilte også golferne mer golf i 2023. I alt ble det booket 1.741.986 runder i GolfBox i 2023, en liten økning på 0,7%. Sammenlignet med 2019 ble det booket 82% flere runder i 2023.