Er vi for redde for å endre innarbeidede systemer i Golf-Norge? spør Anja Solevågseide.

Anja Solevågseide er daglig leder i Ålesund GK. Hun er en habil golfspiller med fem klubbmesterskap, hvorav fire på rad.

Det er ikke alltid jeg forstår meg på oss i Golf-Norge. Ønsker vi endring, eller ønsker vi helst å drive videre, slik som før?

Det kan jo være at om man bare holder seg til et stabilt mønster, så vil noe rundt oss endre seg slik at menneskene begynner å strømme til golfklubbene igjen.

At anleggene våre blir overfylt av aktive og engasjerte medlemmer. At de unge talentene blomstrer og vi får flere utøvere i verdenstoppen.

Altså som Albert Einstein sa: «Insanity is doing the same thing over and over again, expecting different results.»

Noen ganger virker det på meg som vi ikke ønsker å prøve nye ting. At vi blir mer opptatt av å finne argumenter for hvorfor nye idéer skal mislykkes, snarere enn å gripe muligheten til å lykkes. Er dette tilfellet nå når NGF har valgt en ny vei ved å opprette syv regionale kompetansesenter?

 

Fantastisk frivillighets-ånd

Jeg skal inn i min sjette sesong som daglig leder i Ålesund Golfklubb. Jeg er svært stolt av klubben min, først og fremst fordi vi har en fantastisk frivillighets-ånd.

Mange av medlemmene bidrar gledelig på ulike måter, med et mål om å gi hverandre de gode golfopplevelsene.

De tenker utover seg selv og sitt eget golfspill og legger vekt på vårt felles klubbmiljø. Dersom de ikke ytret sine meninger om hva som er viktig for dem, hva de mangler, hva de ønsker å hjelpe til med, hadde ikke Ålesund Golfklubb fungert.

Min rolle er å tilrettelegge for denne meningsutvekslingen. Uten disse menneskene hadde ikke vår klubb overlevd. Jeg tør ikke tenke på hva det ville kostet å betale for all den innsatsen.

Om man løfter det hele et nivå ser jeg på oss i Ålesund Golfklubb som nettopp en slik engasjert bidragsyter, når vi nå forsøker å få til en kulturendring i Golf-Norge. For meg er det akkurat det RKS (Regionale Kompetansesentre) handler om.

 

I fellesskap kan vi utrette mer

En endring fra enslige klubber med begrensede ressurser, til en sterkere regional gruppe, som i felleskap kan utrette mer. Et samarbeid som skal gi økt kompetanse, være til hjelp, støtte og inspirasjon for alle inkluderte parter.

Jeg vil tro mange er enig i at vi har mye å lære av hverandre. Det er valgt noen klubber som skal koordinere samarbeidet, likt med at vår egen klubb er avhengig av en administrasjon. Det er selvsagt viktig at disse utvalgte viser en tydelig vilje til å ivareta de oppgavene de har fått.

Jeg synes ikke at RKS har blitt alt vi ønsker at det skal være enda. Men kan vi ikke gi det en helhjertet sjanse?

Ved å aktivt kontakte den valgte RKS-klubben når vi har spesielle utfordringer. Ved å stille på møteplassene, bidra med vår kunnskap og våre behov, komme med innspill til hva vi kan gjøre sammen for at aktiviteten, bredde og topp, i vår egen klubb skal vokse.

Kommende lørdag er det områdevise lederfora for RKS Midt-Norge, et av de geografisk utfordrende områdene i landet.

Vi i Ålesund Golfklubb har selvsagt tenkt å være tilstede, og gleder oss til konstruktive diskusjoner med våre golfkolleger.

Vi har tro på at et velfungerende regionalt samarbeid vil gi oss bedre forutsetning for å lykkes lokalt!