Å få flere kvinner inn i golfen får enorm økonomisk betydning, viser en ny undersøkelse. På verdensbasis anslås den totale verdien til 295 milliarder kroner .

For Norges del utgjør den uutnyttede kvinne-ressursen et potensial på 50 millioner kroner, dersom tallene i undersøkelsen brytes ned til norske forhold.

Undersøkelsen The Global Economic Value of Increased Female Participation in Golf publiseres av konsulentfirmaet Sygenta, som har intervjuet 14.000 kvinner i åtte markeder i  Nord-Amerika, Europa og Asia.

SVARENE VISER AT 29 PROSENT av ikke-golfende kvinner ER INTERESSERT ELLER VELDIG INTERESSERT i å begynne med golf de nærmeste to årene. Å kunne være utendørs, slappe av og tilbringe mer tid med familie og venner er det som appellerer mest til ikke-golferne.

Anja Solevågseide Foto: NGF

— Når én av tre kvinner sier at de kan tenke seg å prøve golf, så er det et stort markedspotensiale som vi målrettet skal utnytte, sier teamleder Anja Solevågseide i Norges Golfforbund til Golferen. Med et forbehold om at tallene også gjelder i Norge.

Hun er ansvarlig for gjennomføringen av golfforbundets store kvinnesatsing, som skal rulles ut i full bredde i 2017.

Kvinnene tar med barna

Undersøkelsen fant også at det er 38 prosent større sannsynlighet for at kvinner tar med barna til golfbanen. Som er en god indikasjon på det også ligger an til en solid vekst på juniorsiden.

— Får vi med oss kvinnene, får vi med oss barna. Da tror jeg også at vi får med oss flere samarbeidspartnere lokalt, for min erfaring tilsier at bedriftene lettere støtter idretter der barn av egne ansatte utøver aktivitet, sier Solevågseide, som kom til stillingen som teamleder i NGF fra jobben som daglig leder i Ålesund Golfklubb.

— For første gang har det vært mulig å undersøke det globale, latente markedet for golf blant kvinner, og estimere den potensielle verdien for golfbransjen. Som vår undersøkelse viser er millioner av kvinner verden over interessert i å ta opp golf de neste to årene. Dette er en stor mulighet for golfbransjen. Men for å kunne nyttiggjøre seg muligheten og engasjere og deretter konvertere prospektene, så må golf lytte til, og ta hensyn til, de spesielle behovene for de forskjellige målgruppene, sier Syngenta-sjef Jeff Cox i en pressemelding.

— Golf er en attraktiv kombo for kvinner, enten man vil utfordre seg selv, være fysisk aktiv eller bare sosial, slår Solevågseide fast.

Kvinner slutter på grunn av pris og familieforpliktelser

50 milliner
Carin Koch og Jeff Cox Foto: Sygenta

— Et av de mest interessante svarene for meg i rapporten var at pris og familieforpliktelser er de to viktigste årsakene til at kvinner gir seg med golf. Samtidig som det å bruke tid med familie og venner er en av de største attraksjonene med golf, sier fjorårets Solheim Cup-kaptein, svenske Carin Koch, i pressemeldingen fra Syngenta.

— Dersom golfen kunne bli mer feminint og familievennlig innstilt er det mulighet både umiddelbart og på lang sikt å tiltrekke seg mange flere kvinner, og deres barn, til spillet, fortsetter Koch.

Kanskje verdt mer enn 50 millioner

 Jeg gleder meg så enormt til å få enda større oppmerksomhet rundt kvinnesatsingen. Vi fra forbundet tenker ikke slik at det er én person som sitter med ansvaret (for å flere kvinner inn i golf), men hele organisasjonen, der alle bidrar innen sitt fagfelt, sier Anja Solevågseide.

HUN KONKLUDERER MED AT DEN POTENSIELLE VERDIEN for norsk golf godt kan være en god del høyere enn de 50 millionene tallene fra rapporten tilsier:

— Rapporten sier at kvinner kan tenke seg å bruke 9000 kroner på golf per år. I følge undersøkelser golfforbundet fikk gjort (ved professor Jan Ove Tangen ved Høyskolen i Telemark, red. anm.) i 2012 kan norske kvinner tenke seg å bruke over 13.000 kroner i året.

Les mer: Last ned rapporten