Foto: Pixabay

I en serie webinarer i regi av NGF om nye golfere og ivaretakelse av disse ble mange interessante aspekter belyst, og det kom frem mye nyttig informasjon. En interessant observasjon er at 71 % av de nye golfspillerne har lite, eller ingen, fokus på golfklubben, men de er åpenbart interessert i aktiviteten golf, konstaterer Lars Havrevold fra Toppgolf.

De nye golferne er interessert i den gruppen de tilhører, og utøver aktiviteter med dem der det måtte passe.

Dette er ikke enestående for bare de nye spillerne. Det er en holdning som vi observerer blant svært mange som har spilt golf i lang tid, men likevel ikke ønsker å ta del i organiserte klubbaktiviteter. De organiserer sine aktiviteter selv.

Ingen overraskelse

Dette er ikke overraskende for alle, og vi som har drevet med simulatorgolf og treningsanlegg har sett denne tendensen over lang tid.

Teknologi både stimulerer til rekruttering og økt aktivitet, og gir raskere utvikling i ferdighetsnivået.

Klubbmedlemskap er derfor ikke første prioritet for alle. Vi ser også i resten av verden at rekrutteringen til golfen i større og større grad skjer utenfor klubbene, og på teknologiske arenaer som internett, simulatorer og rangearenaer.

Gledelig med vekst

Veksten er gledelig og nødvendig. Dette er bra for de cirka 180 golfklubbene vi har spredt utover hele landet, og også for en bransje bestående av utstyrsleverandører, simulatorsentre, reiseliv og mange andre som bidrar for å holde hjulene i gang. I tillegg er de helsemessige gevinstene ved golf som fritidsaktivitet godt dokumentert. 

Snobbestempelet viskes ut

Golfens rykte som kostbar snobbesport og for de få, er i ferd med å viskes ut. Men kan måten vi organiserer golfen på være en medvirkende årsak til at frafallet har vært stort og rekruttering vanskelig?

Norge er et land hvor vi ofte har mer enn én fritidsinteresse. Når det gjelder sport og idrett som fritidsaktivitet, deles gjerne tiden mellom flere av disse.

Folkesport betyr tilgang for alle

Toppidretten organiseres i idrettens særforbund hvor den hører hjemme. Men for det vi kan kalle folkesport er anlegg og arenaer tilgjengelig for alle, og det er interesseorganisasjoner som tilrettelegger for de aller ivrigste.

Ski, langrenn og alpine grener, sykling, turer i skog og mark, fotball, svømming, padling og så videre er aktiviteter som ikke krever annet enn noe utstyr og noen gode venner for å utøve. Terskelen er lav, og det er mange veier frem til at man blir entusiast.

For Golf derimot er inngangsporten gjort svært trang. Først må man ha et obligatorisk kurs, organisert av en klubb. Så må man være medlem for i det hele tatt å komme ut på en bane. Og dersom man melder seg ut av klubben, er man ikke lenger velkommen. Er dette en bærekraftig modell vi bør opprettholde i 2021?
 

Finnes ikke bare én vei

Ikke misforstå dette. Ferdighet er kanskje det viktigste for å ivareta golfinteressen hos den enkelte. Men det er mange måter å tilegne seg dette på. Og det er det sosiale aspektet og personlig mestring, som er drivkraften for de aller fleste spillere, ikke idretten i seg selv.

Klubbmedlemskap bør likevel fremdeles være den beste løsningen for en som ønsker å spille en del golf, og ha forutsigbar tilgjengelighet. Dette er det klubbenes ansvar å tilpasse fornuftige modeller på.

Den teknologiske utviklingen medfører en økt mulighet for å bli introdusert til golf utenfor klubbene: På simulatorer, driving ranger, PC og app-er. Alle er hjelpemidler, som er med på å gjøre tiden fra frustrert nybegynner til entusiastisk golfspiller kortere og kortere.

Informasjonsteknologi gir også anleggene økt mulighet til effektivt å kommunisere med sine medlemmer, kunder og brukere.

Fire ganger flere brukere enn medlemmer

På Toppgolf har vi Nordhaug Golfklubb for å tilfredsstille kravene fra Norges Golfforbund. Klubben har 1300 medlemmer. Toppgolf har imidlertid over 5000 andre kunder på anlegget. Og det er like viktig for oss å ivareta den enkelte kunde, enten den er medlem av egen klubb, annen klubb eller ikke medlem i det hele tatt.

Er det ikke på tide invitere potensielle spillere inn, i stedet for å stenge dem ute? La klubber og anlegg ta ansvaret for hvordan de vil organisere aktiviteten på eget anlegg ? Og at dette foregår i kontrollerte og forsvarlige former? Og la markedskreftene regulere tilgang og aktivitet på det enkelte anlegg.

Anleggene er forskjellige, og bør tilpasse seg lokale forhold. Klubbene må selv sørge for at medlemskap i en eller annen form er det beste tilbudet for en som ønsker å være en del av folkesporten golf. Og ta seg godt betalt fra de som foretrekker en løsere tilknytning.

Skal golf bli en folkesport må aktiviteten ikke behandles som toppidrett og oppfattes som vanskelig tilgjengelig eller reguleres unødvendig på en måte som er en begrensning for rekruttering og ivaretakelse.

Veksten gir mulighet for å tenke nytt og annerledes. Golf er mer enn bare klubb. Det er en hel bransje med utøvere på alle nivåer med forskjellige behov.

Lars Havrvold

Lars Havrevold (67) er president i Golf Course Association of Europe og leder av den norske delen av organisasjonen, Foreningen for Norske Golfbaner (FNG), med drøyt 30 golfanlegg og -baner landet rundt på medlemslisten.

Hva mener du? Del din mening med oss i kommentarfeltet under, eller på Golferens Facebookside