Rekruttering og utvikling av juniorene er klubbens investering i framtidens trofaste medlemmer, påpeker Espen Olafsen.

Men det er lenge til dagens juniorer blir seniorer. Nettopp derfor må vi ta godt vare på de seniorene klubben har, og rekruttere nye. Både medlemmer som har nådd senioralder (50+) og voksne nybegynnere.

Golf er nemlig ikke lenger så ettertraktet at vi kan sitte stille og vente på en ny golfstrøm. Golfen må vise seg fram, og med ny stolthet og entusiasme fortelle hvor flott golf er. Og få fram hvorfor klubben er en god og inkluderende møteplass både for unge og eldre.

For å satse friskt og offensivt på barn og unge er det en forutsetning å ivareta og styrke stammen, altså det økonomiske fundamentet, av voksne spillere som hygger seg med golfspillet på ulike nivåer.

Seniorgolfens brede turneringstilbud

Norsk Senior Golf kan bidra i klubbens seniorarbeid med et bredt utvalg turneringer gjennom Sissener Classic Tour: Lagserie, Lagmesterskap, Landsfinale og uttak til Europamesterskap og landskamper.

Klubben kan bruke NSG som en del av sitt viktige aktivitetstilbud til sine seniorer. Turneringsavtaler er allerede inngått med drøyt 70 klubber, og sesongens 140 NSG-turneringer er samlet i terminlisten på seniorgolf.no.

NSG Klubbkontakt og samhandling

Over 100 klubbkontakter bidrar til golfgleden lokal i sine klubber. Disse medvirker til et godt samarbeid med klubbens seniorgruppe, styre og administrasjon.

Vi kan likevel styrke bevisstheten om at vi er på samme lag for samme sak i et samfunn som myldrer av aktivitetstilbud i skarp konkurranse med golf.

Mer helse og humør med seniorgolf

De fleste seniorer holder seg sprekere, og har det mer moro, når de er aktive i et seniormiljø. Turneringer lokalt i klubben og nasjonalt i NSG hjelper seniorer å sette golfspillet i system. Med faste spilledager, trening og turneringer får de bedre oversikt på alt annet de skal rekke.

-Golf tar så mye tid , sier mange. Vi tror det er helt motsatt; golf gir deg mulighet for å ta tiden tilbake.

Bruk lokalavisen

Riksmedia i skinasjonen Norge bruker sjelden en eneste spaltemillimeter på golf. I lokalavisen er det imidlertid mulig å få positive oppslag om hva golf betyr for lokalmiljøet og allsidighet innen idrett og helse.

Vis frem golfklubben som en integreringsarena! Der unge og gamle av ulike nasjonaliteter, bakgrunn, kjønn og opprinnelse, kan oppleve felles glede og sosialisering.

Espen Olafsen (67) er daglig leder i Norsk Senior Golf. Han har vært skribent hele sitt voksne liv, og er også kjent fra sin fortid som Will I Røret på P4. 

seniorgolfens
Arkivfoto: Jan E. Espelid