TRACKMAN: To TrackMan-simulatorer sørger for rå opplevelse og nøyaktig tilpassing av golfutstyr.

Regjeringens innstramminger søndag 3. januar rinnebærer at alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs anbefales stoppet. Det betyr i klartekst at golf innendørs stenges fram til 18. januar.

— Innstrammingene har dessverre negative konsekvenser også for golfen og gjør at hele landet nå må tilpasse seg tiltak som til og med er strengere enn det sterkt smittebelastede områder har måttet leve med en stund, skriver Norges Golfforbund i sitt nyhetsbrev, NGF Nytt, om at innendørssenterne korona-stenges.

Assisterende generalsekretær i NGF, Rune Hauger, gir i en kommenrater til Norsk Golf bakgrunnen for nedesteningen av golfsenterne:

— Den midlertidige nedstengningen av treningssentre handler om at det er noen bransjer som er mindre viktige for sammfunnet som må stenges ned i en periode for å begrense det totale smittetrykket. Her er det selvsagt at vi i golfen er med og slutter lojalt opp om den nasjonale dugnaden.

Reglene er gjengitt i sin helhet i Helsedirektoratets Idrettsveileder.

Også i andre land, blant dem England, korona-stenges nå golfen på nytt.