Dagsrevyen lørdag 29. august forteller om full forvirring mellom kulturministeren og golfforbundet om hvorfor NGF ikke fikk pengestøtte til en eventuell Solheim Cup i Norge.

For to uker siden ble det klart at staten ikke ville bevilge penger som kunne sikre Solheim Cup på Bogstad golfbane i september 2019.

Nå krangler golfpresident Finn H. Andreassen og kulturminister Torhild Widvey så busta fyker om hva som egentlig har skjedd.

Sistnevnte mener NGF har søkt på feil grunnlag fordi kulturdepartementet bare kan tildele tippemidler, og som skal gå til anlegg, ikke til arrangementer.

— Vi har ikke søkt om tippemidler. Vi gikk en runde med kulturministeren på forhånd, og spurte «hvordan skal vi lage en søknad for Solheim Cup med bidrag fra staten?». Hun sa den skulle sendes til Kulturdepartementet, og så skulle de koordinere med de øvrige derpartementene, sier golfpresident Finn H. Andreassen i Dagsrevy-innslaget.

Hvem av de to som har rett får vi aldri vite sikkert. Det eneste som er helt sikkert er at alt dreier seg om politikk, i deparmtentene såvel som i idretten …

Se innslaget her: Dagsrevyen 29. august