Søndag 12. november sier Golftinget ja eller nei til å avvikle greenfee-overenskomsten. Temperaturen er høy. Men det spiller egentlig ingen rolle hva tinget lander på.

Greenfee-overenskomsten er, i motstning tll det svært mange tror, helt uten betydning  for om du får gjestespille på en golfbane eller ikke!

Historisk har den betydd at alle golfspillere som er medlem i en norsk golfklubb skal ha rett til å spille som gjestespiller på norske golfbaner med klubber tilsluttet forbundet.

Det gjelder fortsatt. Men uansett om greenfee-overnskomsten blir vedtatt videreført eller skrotet på golftinget kommende helg, vil det få minimale konsekvenser. Selv om det uansett kommer til å bli endringer for den enkelte golfspiller og for klubbene fremover, blir selve overnskomsten uten betydning for golfutviklingen

Uten betydning

Overenskomsten gir, slik den er formulert om den fortsettes, golfklubbene så godt som uinnskrenket disposisjonsrett over eget anlegg. Slik er det  bare rett og rimelig at det skal være, vil de fleste mene.

Golfklubbene er tross alt små bedrifter, som bør og skal få gjøre som de vil når det gjelder gjesters adgang til banen. I forslaget til ny greenfee-overnskomst er det en bærebjelke at klubbene skal gi golfspillere i norske golfklubber adgang til golfanlegget.

Men klubbene kan samtidig stille en rekke krav til gjestene. Som krav til golf-kompteanse, klubbene kan nemlig selv avgjøre hvilken spillestandard du må ha for å spille hos dem. Og klubbene kan selv avgjøre hvilken pris det skal være på gjestespill og til hvilke tidspunkter du kan gjestespille.

Mange misforstår

Det er ikke lov å skille på gjester basert på hvilken type klubb de er medlem av. Er du en av over 2000 medlemmer i en klubb med en sliten sekshullsbane få vet hvor ligger, og enda færre har besøkt, skal du likevel være velkommen som gjest i hvilken som helst NGF-tilsluttet golfklubb.

Det betyr to ting:

  1. Beholdes greenfee-overenskomsten, beholdes også postkasseklubbene. Bra for en del i distriktene, men også til irritasjon for en del i tettbygde strøk.
  2. Mange golfspillere vil tro at de har rettigheter de ikke har.

La meg forklare det siste med et eksempel. Nylig hørte vi at en toneangivende klubb i hovedsstadsområdet opplevde at et fjernemdlem i en liten klubb på Vestlandet forlangte å få spille på greenfee i hovedstadsklubben på den tiden som var reservert klubbens egne medlemmer.

Vedkommende mente at Er du medlem av én golfklubb, er du medlem av alle-prinsippet måtte gjelde. Og følgelig gi adgang til banen også i tiden reservert klubbens medlemmer. Det gjorde det ikke.

Men han kunne få spille på greenfee til en annen tid. Til en vesentlig høyere pris enn hans gode venn, som var medlem i en nærliggende klubb. Det reagerte han på. Men svaret var at prisforskjellen skyldes at vennen er medlem av en klubb som denne klubben har et greenfee-samarebeid med.

Nettopp slik er det klubbene i Norge kan, og kanskje bør, samarbeide. Gode venner og gode kunder får en lavere pris. På den samme måten som gode venner og gode kunder får i alle andre bransjer. Fra flyreiser og hotellovernattinger til bonus på bensin, forsikring og dagligvarer.

Symbolene er blitt viktigere enn saken

Det kan virke som om mange sliter med å forstå at diskusjonen rundt greenfee-overenskomsten er blitt en sak der symbolene er viktigere enn saken. En sak der det å ha adgang til spill på andre golfklubber er et gode medlemmer i forskjeliige klubber må være innstilt på å betale forskjellig pris for.

Lederen for en av de sentrale klubbene på Østlandet, og en av pådriverne for å fjerne greenfee-overenskomsten, forteller at de har hatt besøk av spillere fra 156 golfkubber i sesongen som nettopp er avsluttet.

— Vi er glade for å ha dem på besøk. Og samtlige er selvfølgelig hjertelig velkommen tilbake neste sesong, forsikrer han.

Men fremover vil greenfee-prisene bli mer differensierte avhengig av om du er medlem av en klubb som denne klubben har en samarbeidsavtale med.

Differensierte greenfee vil vi se mer av, uansett om overenskomsten beholdes eller ikke. Er du medlem av en klubb langt borte fra der du bor, vil du fortsatt få spille som gjestespiller. Uansett om klubben er stor eller liten, og uansett om golftinget bestemmer seg for å beholde overnskomsten eller ikke. Differensieringen vil ligge i prisen.

Det må gofklubbene forstå. Det må golfspillerne forstå. Mens golfforbundet må forstå at alle golfklubber må ses på, og behandles som, små bedrifter.

Vi tror det er like greit å skrote hele greenfee-overnskomsten, slik de alle fleste golfland har gjort for lenge siden. Overenskomsten er helt uten betydning. 

 

kvalitetssikre Jan E. Espelid

 

PS: Vil du lese hvordan greenfee-overenskomsten ser ut i dag, og hvordan NGF foreslår at tinget endrer den, les side 20 til 23 i denne linken til tingdokumentene.

 

Jan E. Espelid er ansvarlig redaktør og utgiver av Golferen.no