Regelen som antageligvis brytes aller oftest av golfere flest er Regel 8-1 Råd. Gjerne uten annen grunn enn at vi bare vil være hyggelig og hjelpsom overfor dem vi spiller med.

Golfregelen om å gi råd gjelder i såkalte fastsatte runder. Det vil i praksis si alle runder der scoren, eller resultatet i match, skal registreres etterpå.

Det er ikke uvanlig å bli spurt «hvilken kølle brukte du?» etter et utslag på et par-3-hull eller etter et uvanlig flott golfslag ellers på banen. Eller at en hyggelig lavhandicapper, som vil få nybegynneren til å føle seg vel på banen, anbefaler hvilken kølle hun skal benytte.

Golfere flest kjenner nok til at dette er regelbrudd, men mange vil likevel bare anse det som en naturlig del av det å spille med venner og andre klubbmedlemmer. Å nekte å svare på et slikt spørsmål om hjelp anses gjerne som uhøflig og uvennlig blant en hel del av omgangskretsen. Og det er naturlig å kvie seg for å bli stemplet som en lite smidig regelrytter.

Slik lyder Regel 8-1 Råd

Under en fastsatt runde må spilleren ikke:

  • a. gi råd til noen andre i konkurransen som spiller på banen enn til sin partner, eller
  • b. spørre om råd fra noen andre enn sin partner eller noen av deres caddier.

STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL: Matchspill – Tap av hull; Slagspill – To slag

REGELEN SER GREI OG ENKEL UT. Likevel oppstår det, som så ofte med golfreglene, tolkninger og spørsmål, som belyses i boken The R&A’s Decisions on the Rules of Golf.

I NGFs norske oversettelse av golfreglene står det under Generelle punkter at du under runden ikke må spørre «om råd fra andre enn din caddie, din partner (dvs. en spiller på din side) eller din partners caddie. Ikke gi råd til andre spillere enn din partner, men du kan spørre om eller gi informasjon om regler, avstander og posisjonen til hindre, flaggstangen, etc. (regel 8-1)»

Å utveksle informasjon om pinnens plassering, hvor langt det er til greenen, over et vann, til en bunker og så videre, er generelle spørsmål som IKKE REGNES SOM Å GI RÅD, og derfor er helt lovlig å gi informasjon om.

 

Hva du kan gjøre, og ikke kan gjøre

I en artikkel om hva som anses som råd og ikke, har Golf Australia hentet ut konkrete klargjøringer fra Decisions-boken:

· Utveksle informasjon om avstanden mellom ballen og hullet, eller hvor medkonkurrentens ball befinner seg, er ikke å gi råd.

· Å spørre hvilken kølle en spiller brukte på foregående hull eller etter at begge spillere har nådd greenen på et hull, er ikke å gi råd.

· Å komme med en tilfeldig bemerkning om ditt eget køllevalg er ikke å gi råd bortsett fra når en annen spiller skal til til å slå et tilsvarende slag. Å bevisst misinformere om eget køllevalg før en annen spiller skal slå vil gi straff.

Ikke gå glipp av! 12 regelfilmer du bare må se

· Å spørre en medkonkurrent, som har avsluttet spillet, om køllevalg før egen runde starter, mellom to runder eller når det er avbrudd i spillet er ikke brudd på regelen.

· Å titte i en annens bag for å sjekke hvilken kølle som brukes er ikke ulovlig siden det vil være umulig å bevise. Det er imidlertid regelbrudd å flytte et håndkle eller bagcover for å kunne se medkonkurrentens bag bedre.

· Å gi råd om hvordan et spesielt slag skal spilles, når som helst under runden, er regelbrudd. Mottakeren av rådet straffes ikke med mindre hun har bedt om et slikt råd.

· Å anbefale en medkonkurrent å «legge opp kort av greenen» eller «jeg ville dømt den uspillbar om jeg var deg» er å gi råd. Imidlertid er informasjon om de enkelte alternativene under Regel 26 eller 28 ikke å gi råd, men informasjon om reglene.

· I single matchspill er det viktig å fastslå hvem som initierte regelbruddet. Spør spiller A om råd, taper han hullet uansett om spiller B svarer ved å gi et råd.

Kan du de godt nok? Golfreglene 2016

Også proene går i baret med Gi råd-regelen

Det skjer ikke ofte at proffene bryter regelen om å gi råd etter Regel 8. Men det skjer fra tid til annen. En av de mest kjente skriver seg fra 1980-utgaven av Tournament of Champions på La Costa Resort, der Tom Watson så ut til å cruise mot en sikker seier.

Tom Watson 2nd Round
TOM WATSON. Foto: Mercedes Benz

Han var i gruppe med sin gode venn Lee Trevino, som virkelig slet med spillet. Watson ga ham et lite tips om oppstillingen, som uheldigvis ble fanget opp av tv-kameraene. En seer ringte inn og lurte på om det var tillatt.

Da funksjonærene fra PGA Tour tok kontakt med Watson da han skulle registrere scoren, innrømmet han å ha gitt råd, og fikk to straffeslag. Han vant likevel med tre slag. Men hadde de spurt ham etter at han hadde signert kortet, med altså feil score, ville Watson blitt diskvalifisert. Trevino fikk ingen straff fordi han ikke hadde bedt om noe råd.

Pass på caddien!

Heller ikke caddiene kan spørre hverandre om køllevalg under en runde, for eksempel før utslag på et par-3-hull. USAs Mark Wilson fikk to straffeslag nettopp for det i Honda Classic i 2007 siden det ble ansett som å gi råd. Spilleren er nemlig også ansvarlig for caddienes oppførsel. Det hører med til historien at Wilson til slutt likevel vant turneringen. Og det i omspill med tre spillere.

Slik bryter du ofte Regel 8-1

Selv om Regel 8-1 er enkel å forstå, bryter så godt som alle golfere den hele tiden. Bare tenk hvor ofte du for eksempel sier «ikke stress» til en medkonkurrent, som i irritasjon haster opp for å tappe i putten som akkurat stoppet på hullkanten eller tok seg en tur rundt koppen.

Sier du «ikke stress» eller «ta den tiden du behøver» eller noe i samme bane, bryter du nemlig regel 8-1.

Fikk du også med deg denne? 8 vanlige regelbrudd vi golfere ofte gjør