Hva om golfklubbene fikk 10 prosent driftsstøtte? spør Mørks leder, Åge Wedøe i denne kronikken.

Åge Wedøe (68) er leder i Mørk Golfklubb, og sitter som varamedlem i Østfold Idrettskrets. Han er en respektert skribent og bidragsyter i debatten om idrettens plass i samfunnet.

I en gjennomsnitts norsk golfklubb betaler et medlem cirka 6.000 kroner årlig. Cirka 700 er den rene medlemsavgiften. Resten er driftsstøtte til banen eller baneselskapet. Dette gjør vi fordi golfklubbene ikke mottar driftsstøtte på linje med andre kommunale eller fylkeskommunale idrettsanlegg.

Veldig grovt regnet har norske golfbaner en årlig, samlet kostnadsside på rundt 500 millioner kroner. Med 10 prosent driftsstøtte ville det altså gitt 50 millioner kroner rett inn på bunnlinjen.

Hva er realismen i et slikt ønske? Mottar andre idrettsanlegg 10 prose støtte? Nei det gjør de ikke. Tallet ligger nok nærmere 90 prosent i støtte til øvrige idrettsanlegg.

Ikke støtte uten kamp

Er det realistisk å tro på offentlig støtte? Ikke uten kamp, og ikke uten at vi i det minste søker. En klubb på Vestlandet mottar årlig driftsstøtte fra sin kommune. Det skjedde fordi daglig leder kom i prat med en gammel fotballkompis som jobbet i idrettskretsen, og som tipset ham om at han burde søke.

Han søkte, og klubben mottar nå 200.000 kroner hvert år. Langt fra 10 prosent, men mye mer enn ingenting. Hadde alle 18-hullsbaner fått det samme og nihullsbanen det halve, så ville summen blitt et anselig antall millioner rett inn slunkne klubbregnskap. Er pengene bare en søknad unna?

Hvorfor jobber vi ikke med større kraft og besluttsomhet for å komme i posisjon for offentlig driftsstøtte? Selv Norges Idrettsforbund har nå gjort det til en kampsak at idrettslag som eier eget anlegg skal motta driftsstøtte på linje med kommunalt og fylkeskommunalt eide anlegg.

Med andre ord: Vi behøver ikke slå inn låste dører. De er for lengst åpnet. Men Golf-Norge sitter dessverre og sover på utsiden!

Vår plikt å følge opp Finn Hs grovarbeid!

Avgått golfpresident Finn H. Andreassen har gjort mye av grovarbeidet overfor idrettens organisasjoner for å få inn disse nye tankene. Det er nå vår plikt å følge opp! Både sentralt og ute i klubbene.

Hadde vi mottatt driftsstøtte ville de fleste problemer og fyrrige diskusjoner omkring tvungent medlemskap og høy inngangsterskel til golfen forsvunnet, og vi kunne fått en hverdag der klubbene kunne konkurrere på kvalitet og trivsel.

Med bedre klubbøkonomi, tror jeg også at vi hadde fått frigitt midler til mer målbevisst, lokal satsing både på rekruttering og elite. Dermed ville også slike problemer kunnet finne sin løsning.

Livet er så uendelig mye lettere når du har råd til det …