Foto: <span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@jplstudio?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">James Lewis</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/golfer?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>

For profesjonelle idrettsutøvere er skader en del av hverdagen. En britisk undersøkelse viser imidlertid at mosjon og idrett også kan være farlig for dem som driver på hobby-basis. Og at skaderisikoen for den store hopen blant oss glade klubbgolfere er større enn de fleste vet.

Undersøkelsen viser at som mosjonsidrett har golf høyere skaderisiko enn amerikansk fotball og rugby.

Riktignok dreier undersøkelsen til Golf Support seg om skaderisiko i mosjonsidretter i Storbritannia. Men det er liten grunn til å anta annet enn at hovedtrekkene er relevante også for norske forhold.

En sport vi nordmenn driver mer av enn britene, håndball, var ikke med i undersøkelsen.

Flest skader i fotball

5732 briter deltok i undersøkelsen om hvilke hobby-idretter som gir flest skader.

Fotball er den farligste sporten med 71 prosent av deltakerne utsatt for skader. Fulgt av basketball med 69 prosent og landhockey med 68 prosent.

Golf havner på fjerdeplass med 66 prosent skader, foran amerikansk fotball (63 prosent) og rugby (61 prosent).

Ski havner på 13.-plass med 44 prosent. Nederst på den 20 idretter lange listen finner vi cricket, roing og dart med henholdsvis 33, 26 og 18 prosent skader.

Undersøkelsen viser også at 62 prosent av skadene må behandles av lege eller sykehus, og at 61 prosent av skadene skyldes andre personers uforsiktighet.

rugby
FARLIGST: Fotball er den mest skadelige mosjonsidretten viser undersøkelsen fra England. Illustrasjon: Golf Support