Foto: LET

Du skal ikke ha spilt mange runder golf før du merker at hullenes indeks er blant de tingene golfere diskuterer mest av alt på en golfbane.

— Her er det lav indeks, her har jeg slag! utbryter en av dine golfpartnere, og fører 2 stablefordpoeng for sin bogey.

— Og jeg har dobbeltslag, kommenterer tredjemann. Som fører 2 poeng for sin dobbelbogey.

Det er ikke uvanlig at slike utsagn leder til en diskusjon  om indeks. En diskusjon som nesten aldri fører noe sted hen.

— Hvorfor har dette hullet lav indeks? Det er jo ikke vanskelig i det hele tatt! kan den ene mene.

— Men bare tenk på forrige hull! Det har høyeste indeks, og er knallvanskelig! slår den andre fast.

DENNE TYPEN DISKUSJON ENDER nesten alltid med at det ikke blir noen konklusjon i det hele tatt. Og det finnes en meget god grunn til at det blir slik:

Ingen klare regler for indeks

Golfreglene, som normalt er ganske så spesifikke, er vage når det gjelder tildeling av indeks, som avgjør hvor handicapslag kommer til anvendelse.

Regel 33-4 Tabell for handicapslag tar for seg indeks:

«Komiteen må publisere en tabell som viser i hvilken rekkefølge av hullene handicapslag skal gis eller fås.»

Hvordan indeks skal settes på hvert enkelt av banens hull finnes det imidlertid ingenting om i golfreglene, det blir helt og holdent opp til den enkelte golfklubb å avgjøre.

Kjenner du golfreglene? Last ned siste versjon her

Noen gode retningslinjer for indeks

I motsetning til det mange tror, er indeks ikke satt opp med tanke på stablefordpoeng. Derimot er hensikten med indeks å UTJEVNE FORSKJELLER I MATCHSPILL.

Det finnes noen anbefalinger (samt sunn fornuft) basert på at indeks skal utjevne forskjeller i matchspill.

Som å ikke ha la hullene med lavest indeks komme veldig tidlig eller veldig sent

Hull i begynnelsen av runden eller i slutten av runden bør ikke ha de laveste indeksene.

DET ER TO GRUNNER TIL DET:

  1. Dersom en match er All Square etter 18 hull, og spillerne skal fortsette med et 19. hull, 20. hull og så videre til en vinner er kåret, vil en spiller som har få mottatte slag på en motstander få en urettferdig fordel når spillet begynner på hull 1 igjen dersom de lave indeksene kommer i begynnelsen av banen.
  2. Hullene med lavest indeks bør heller ikke komme helt mot slutten av en runde fordi spilleren som har få mottatte slag på motstanderen kan risikere å ikke få nytte av dem. Matchen kan jo allerede være avgjort når hullene med hans eller hennes handicapslag kommer.

En generell anbefaling er derfor at indeks 1 til 4 ikke benyttes på hullene 1, 2, 17 eller 18. Den andre generelle anbefalingen er at hullenes indeks fordeles jevnt utover runden.

Mange klubber løser det ved å la indeksene med oddetall brukes på den ene halvdelen av banen, partallene på den andre. For eksempel indeks 1, 3, 5 og så videre til 17 på første ni, 2, 4, 6 også videre til 18 på de siste ni.