Mens golfen i Norge står på stedet hvil, øker den i Sverige. For tredje år på rad øker antallet golferer over Kjølen.

10.000 nye golfere på én måned er imponerende. I 2016viste tallene at det var tredje sesongen påi rad som det ble flere svenske golfere.

Antallet aktive golfmedlemmer økte med  9794 personer til totalt 486.63 golfspillere. skriver Svensk Golf.