HERLIG BLANDING: De første ni på Scotscraig-banen har utpreget linkskarakter. På de siste ni finnes flere hull med assosiasjoner til parkbaner, som her på hull 12.

En av Skottlands mest tradisjonsrike golfklubber har satt i gang en omfattende renovering til 200-årsjubileet. Et prosjekt som bringer mange av banens opprinnelige detaljer tilbake.

Scotscraig ble grunnlagt allerede i 1817. Det gjør golfklubben til den 13. eldste i verden. Dagens 18-hullsbane er en linkspreget skogsbane like ved kysten.

Opprinnelig ble banen lagt ut av Old Tom Morris, og senere av James Braid. Klubben ligger 15 minutter fra St. Andrews, og 10 minutter fra Dundee. Renoveringen har gitt bunkerne både ved greenene og i fairwayene sin opprinnelige form og størrelse tilbake. Samtidig som store mengder gulltorn (gorse) er fjernet.

Sammen med store forandringer på en del av hullene, særlig på nummer 4, 12 og 16, er prosjektet et av de største i klubbens 200-årige historie.

 Spennende år for Scotscraig

— Med endringene på banen, og en rekke arrangementer som er planlagt for 200-årsjubileet, blir 2017 et spennende år for klubben, sier Scotscraigs captain (leder), John Rankin.

— Jubileumsprosjektet har tatt mer enn to år å planlegge og gjennomføre, og er det mest omfattende som noen gang er gjort på Scotscraig. Det illustrerer klubbens satsing på kontinuerlig forbedring av golftilbudet. Og setter tilbake i funksjon igjen mange av de elementene som gjorde klubben spesiell.

De første endringene ble gjennomført i fjor, og omfattet ombygging av 21 green-bunkere. Dessuten ble både greenen og bunkerne på hull 4 fullstendig gjenoppbygget. Den andre fasen har omfatte 26 fairwaybunkere. De fleste har blitt endret ved å ha fått en mer naturlig form. I tillegg er det anlagt fire nye bunkere på hull 16, et av banens par-5-hull.

Også hull 11 og 12 har fått nye bunkere, og senere i år innvies et nytt teested på avslutningshullet. Alt i alt er det imponerende endringer som er gjennomført på den tradisjonsrike banen, som har vært kvalifiseringsbane The Open Championship hele seks ganger.

— Vi ønsket å bring banen tilbake til den opprinnnelige miksen av skogs- og linksbane. Det har vi gjort ved å gjøre mest mulig like den designen som Tom Morris og James Braid opprinnelig tenkte for Scotscraig. Det er det vi har strebet etter sier banesjef Brian Gofton, og fortsetter:

— Endringene har blitt gjennomført på den mest mulig skånsomme måten for banen. Vi ønsket ikke å plassere en rekke nye bunkere eller forlenge banen til en latterlig lengde bare for moro skyld. Alle endringer er gjort utelukkende for å gjøre golfbanen bedre.

De nye bunkerne har fått ujevne kanter, som gjør dem mer tiltalende å se på. Det skal også plantes lyng og høytvoksende gress rundt bunkernefor at de ikke skal se menneskeskapt ut.

Banen settes opp annerledes

I tillegg til endringene i layout, bunkere og vegetasjonen rundt banen, settes den også opp annerledes ved at fairwayene klippes på en annen måte.

Tidligere var fairwayene mer eller mindre like brede fra tee til green. Nå klippes de bredere de første 135 meterne slik at også høyhandicappere skal ha glede av å spille banen. Mens de klippes smalere bortenfor fairwaybunkerne for å gi gode spillere større utfordringer ved lange utslag og på innspill fra den lette roughen etter bunkerne.

Dessuten har det blitt laget doble fairwayer mellom 4. og 8. hull og mellom 9. og 10. hull. Samlet gjør endringene ta banen får ny karakter uten at arealet som klippes endres i særlig grad.

Se mer: Scotscraig Golf Club

Scotscraig
IKONISK: Scotscraig er verdens 13. eldste golfklubb, etablert i 1817. Klubbhuset er i god, britisk stil, og avslutningshullet har fått nytt teested som et ledd i jubileumsprosjektet. Foto: Jan E. Espelid