Det ble vedtatt på klubbens årsmøte tirsdag 15. mars, og ordningen vil gjelde fra og med 2018.

I følge Norsk Golf var Nøtterøy den første klubben som fjernet aksjonærenes bindingstid. Deretter fulgte Losby.

Imidlertid går ingen av de andre klubbene så langt som Miklagard. Etter det Golferen erfarer har Losby ett års oppsigelse på sine medlemskap fra 2018 mens vedtaket på Nøtterøy kun gjelder nye medlemmer