Foto: Tristan Jones

Etter studier i USA, og en avsluttet karriere som golfspillere på internasjonalt nivå, skal Marita Engzelius Leandersson og Caroline Martens bruke sine erfaringer og kunnskap til å rekruttere elever fra ungdomsskoler og videregående skoler i Norge, som vil ta ett eller flere år på privatskole i USA og Canada. Det skal gi grobunn for dyrking av egne interesser i samspill med fokus på faglig kvalitet og læring. Dette er et også et solid springbrett for videre studier.

Bakgrunnen for etableringen er Universal Players Global (UPG) i Finland. , som gjennom nesten 30 år har hatt stor suksess med dette. Årlig sender selskapet rundt 100 finske ungdommer til private skoler. Skolene har skreddersydde opplegg for elever med sportslige og kunstneriske interesser.

UPG har samarbeid med over 200 skoler, i hovedsak i USA og Canada. Dette er private kostskoler hvor elevene bor og spiser på skolene. Sikkerhet og trygghet er forutsigbart og godt ivaretatt, samtidig som de ikke-faglige aktivitetene er i umiddelbar nærhet til skolene eller på campus.

Privatskoler i USA holder svært høy kvalitet. Skolene garanterer høy faglig kompetanse og bestått skoleår for alle elevene, men det skal ikke legges skjul på at det også er kostbart. Et skoleår for en elev på en slik skole kan fort koste 70.000 USD. Gjennom nettverket til UPG kan kostnaden reduseres kraftig, og i noen tilfeller mer enn halveres.

Avtalen med det finske selskapet er gjort av partnerne Eigil Rian og Lars Havrevold, som sammen med Marita og Caroline eier selskapet.

Selskapet har etablert kontorer på Toppgolf i Bærum, som er et av landets mest besøkte golfanlegg både for proffe og amatører. Selskapet søker om godkjennelse for støtte og stipend fra staten, og målet er å sende de første studentene av gårde til skoleåret 2022/23. Men det er fortsatt en mulighet om noen måtte ønske å starte allerede til høsten

Se også UPG Norge hjemmeside

USA Caroline Martens
Caroline Martens Foto: Mike Meyer