President Trond Baardseng ble utnevnt til PGAs æresmedlem nummer fire på pro-organisasjonens årsmøte 22. mars.

Baardseng ble hedret for sin lange innsats for PGA. Han var med å bygge opp det nye PGA of Norway etter organisasjonens krise like over tusenårsskiftet, og har vært president i PGA siden starten i 2003.

Elverumsmannen har et stort hjerte for PGA. Han har jobbet for organisasjonen på frivillig basis frem til 2016, og har nå en lønnet stilling på halv tid i PGA of Norway.

— Trond har snakket pro-yrkets sak i alle år, og har påpekt verdiene ved å ha en lønnet pro i en golfklubb. Styret i PGA of Norway synes det var på tide med en utmerkelse til Trond for lang og tro tjeneste, skriver visepresident Christian Berg i en pressemelding.

Æresmedlem sentral i høyskoleutdanningen

Baardseng har vært sentral i oppstarten av pro-utdanningenHøgskolen i Innlandet (INN) i Elverum, som har blitt en stor suksess. Han vil fortsette som president i halvtidsstillingen i PGA.

Trond Baardseng, som også har vært styremedlem i NGF, ble den fjerde som ble utnevnt til æresmedlem i norske PGA etter Stephen Newey, Suzann Pettersen og Henrik Bjørnstad.