Når en golfspiller føler krise fordi cuthelvetet overtar, kan teknikken mentalisering hjelpe, forklarer Hilde Halvorsen.

Hilde Halvorsen er mor til proffspiller Andreas Halvorsen, og har handicap 11. Hun jobber med mennesker som har psykiske utfordringer og som mental trener for idrettsutøvere. Hilde har 16 års erfaring med å jobbe tett på mennesker som av ulike årsaker har behov for samtaler og bistand til å bygge seg opp mentale strategier. Hun blogger også om mental helse.

Mentalisering er en ubevisst, emosjonell reaksjon som blant annet gir respons på sosiale interaksjoner, som det heter blant oss med psykologutdanning

Det er også slik at mentalisering gir oss hjelp til å regulere følelser. Mentalisering brukes blant annet om evnen til å se seg selv utenfra og se andre innenfra.

Når å klare cutten blir en uoverstigelig barriere

Når en golfspiller føler krise mistes evnen til fleksibilitet.  For eksempel når cuthelvetet overtar, og det eneste man kanskje fokuserer på er at man må klare cuten. da kan mentalisering absolutt brukes.

Mentaliseringen kan bidra til at man får ett godt samspill med seg selv og eventuelt andre. Utviklingspsykologien har sin utspring innen mentalisering og det kan brukes innenfor ledelse, psykisk syke, men definitiv også idrettsutøvere.

En normal definisjon på mentalisering er evnen til å trekke slutninger om mentale tilstander. Det gjelder hos seg selv, såvel som også hos andre. Det handler om forestillingsevnen. Det vil si evnen til å forestille seg hvordan man reagerer og tenker, men definitivt også hvordan andre tenker og reagerer. Begrepet er selvrefleksiv. Det vil si at det kan bidra til å forstå seg selv. Men handler også om å forstå andre.

Mentalisering kan bidra til at en idrettsutøver beholder seg selv. Når det føles som om ingenting fungerer i turnering. At man finner ikke tilbake til tryggheten man en gang hadde. Ikke finner flyten i spillet. Da kan mentalisering absolutt være verktøyet som bidrar til at hen eller hun finner tilbake til den nødvendige tilstanden. Slik at man presterer på det nivået som er nødvendig, og mulig.

Å prestere innen idrett handler blant annet om å være agent i eget liv, og å kommunisere. Skal man få hjelp til det mentale, må man også være ærlig på tanker og følelser, og kommunisere dette til dem en har rundt seg.

Et spørsmål om dannelse og identitet

Mentalisering er faktisk knyttet til dannelse og identitet. Det handler om årvåkenhet for en selv og følelsen av å være aktør i eget liv. Det bidrar til ansvarlighet for egne handlinger og valg. Man er ikke offer for dårlig golfspill eller ett offer for det som skjer. Ansvarliggjøring er nødvendig for å ta riktige valg, og for å eventuelt finne mer hensiktsmessige måter å jobbe på.

Mentalisering bidrar til valg og fleksibilitet. De bidrar til at en golfspiller kan sette seg mål og legge opp realistiske planer for å nå målene. Det bidrar til at en golfspiller kan føle at det skaper mening i motgang. At man bevarer et positivt perspektiv, hvor håp, initiativ  er en del av perspektivet. Mentalisering kan skape mestring, og det kan også bidra til en mer fleksibel utøver og mer humor.

Mentalisering kan bidra til å skreddersy opplegg for den enkelte idrettsutøver. Og dermed kanskje komme seg ut av cuthelvetet eller andre gjentagende nedturer innen idretten. Mentalisering bidrar til å sette sammen kropp og sinn. Mentalisering bidrar til å sette sammen tilknytning og hjerne, og til å sette sammen følelser og følelsesregulering.

Vi kan, uten forbehold, konkludere med at mentalisering definitivt ikke er noe døgnflue. Men kanskje en stor nødvendighet for å lykkes innen golf!

Lest Golfmammas tidligere blogginnlegg?

20. mai: Fysisk trening viktig for å kunne prestere

9. mai: Kast ekonrbindene der de hører hjemme!

25. april: Ondsinnede, irriterende og anonyme meldinger en del av prisen

18. april: Det har jeg aldri forsøkt før, det kan jeg sikkert klare

7. april: Idrettsutøverens humør en ressurs for engergi

1.april: Vet du hvordan talentet skal få collegeplass?

23. mars: Alle trenger en heiagjeng!

14. mars: Klubbene er endringsvillige. Men forstår de hva det innebærer?

7. mars: Foreldre bør bidra med andre ting enn svingtrening