30. september 2023 18:31

Foto: Stock

Om du betaler med kredittkort for en vare eller tjeneste i Norge, kan du både spare og tape penger. Alt avhenger av hvor raskt du betaler tilbake pengene.

Her er det du må vite om kalkulering av rente og hvordan du unngår å betale unødvendige kostnader.

Rentefritt lån

Kjøper du en pakke med golfutstyr og betaler med kredittkort, har du i prinsippet et rentefritt lån. Dette fordi rentene på den brukte kreditten ikke løper med en gang. Alle norske kredittkort har en viss rentefri periode. Lengden varierer fra kort til kort, men strekker seg oftest fra 45 til 52 dager.  

Med andre ord: Betaler du tilbake pengene raskt, så ender du heller ikke opp med å betale renter på kredittkortet.

Gjelder ikke kontantuttak

Rentefritaket gjelder imidlertid kun når du betaler for en vare eller tjeneste. Om du tok ut kontanter med kredittkortet og deretter kjøpte golfutstyr med pengene, ville du måtte betale renter fra dag 1. 

I tillegg må du sannsynligvis betale et gebyr for kontantuttaket. I og med at rentene på et kredittkort kan være høye, gir det liten mening å ta ut penger i kontanter med kortet for å finansiere andre kjøp.

Merk deg at det er ikke bare uttak i minibank som regnes som kontantuttak. Her er liste over når rentene vil løpe fra transaksjonsdatoen:  

  • Uttak av kontanter i skranke.
  • Uttak av kontanter fra en minibank.
  • Betaling for varer eller tjenester på Posten.
  • Betaling for varer eller tjenester på Post-i-butikk.
  • Overføring av kontanter fra kortet til konto.
  • Betaling av regninger med kredittkort.

For å lære mer om reglene for rente på kredittkort i Norge kan du klikke her: Kredittkortinfo.no. Les artikler om temaet og lær hvilke situasjoner som gir deg rett på rentefritak.

Forfallsdato på regningen

t annet viktig moment du må være klar over er at rentefritaket på mellom 45 og 52 dager er noe misvisende. De fleste kredittselskap gir deg nemlig rentefritak inntil forfallsdatoen på neste regning. 

Potensielt kan dette gi deg 45 dager, men i praksis skjer det sjelden. Kjøper du noe for eksempel dagen før neste fakturaperiode, vil rentefritaket kun gjelde den ene dagen, pluss dagene frem til forfallsdatoen.

Endringer med innføringen av gjeldsregisteret

I siste halvdel av 2019 fikk Norge et nytt gjeldsregister. Det ga bankene en komplett oversikt over all den usikrede gjelden som tilhørte nordmenn, inklusive kredittkort. En viktig endring har å gjøre med hvordan banken kalkulerer kredittscoren til de som eier flere kort med en ubenyttet kredittramme.

Retningslinjer fra Finanstilsynet tilsier nå at all disponibel kreditt skal medregnes når banken kalkulerer gjeldsgrad. Du kan derfor ha store beløp tilgjengelig på kredittkortene dine som nå regnes som gjeld, enda du ikke har brukt pengene.

Betal alltid hele regningen

Det er også viktig å være klar over at de fleste kredittselskap forutsetter at du gjør opp hele den brukte kreditten innen forfall. Om du for eksempel betaler deler av regninga, vil det bli beregnet renter på minimum det resterende beløpet. Rentene beregnes da fra den dagen du foretok kjøpet. Du mister altså hele rentefritaket på å ikke betale alt tilbake.

Noen selskap beregner også renter på hele summen, fra transaksjonsdato, selv om du delbetaler.

Bruk kredittkort riktig

Lærdommen av dette er at enda kredittkort er et verdifullt betalingsmiddel som gir deg et rentefritt lån, krever det alltid at du betaler tilbake i tide.

Bruker du kortet smart, slipper du alt av renter og gebyrer. Normalt får du også rabatter eller andre fordeler med på kjøpet.

Bruker du derimot kortet til kontantuttak, eller pådrar deg renter for kjøp av varer og tjenester, er kredittkortene blant de dyreste finansieringsformene som finnes i Norge.


Sponset innhold
Dette sponsede innlegget inneholder et produkt som er relevant for våre lesere, samtidig som våre redaksjonelle retningslinjer for å være objektive og pedagogiske ivaretas.

Kommentarer