29. september 2023 12:33

Foto: Stock

De aller fleste av oss har gjeld i en eller annen form, noe som inkluderer forbrukslån, smålån eller en kombinasjon av begge. Vurder i såfall å søke om refinansiering.

Har man først dratt på seg høy forbruksgjeld er det lett å miste oversikten, samtidig som kostnadene blir høye. “Renters rente” effekten gjør at renteomkostningene fort kan løpe løpsk. 

Derfor er det noen ganger nyttig og kanskje nødvendig å undersøke mulighetene for å refinansiere forbruksgjelden. Det gir deg som låntaker en anledning til å samle alle smålån til en billigere rente.

Hvis du skylder penger til forskjellige kreditorer, vil det alltid være lurt å vurdere om man skal refinansiere og samle gjelden på ett sted. Dette er smart fordi man vil kunne få bedre vilkår, samt at man sparer gebyrer ved å betale til én kreditor fremfor mange.

Refinansiering skjer enkelt forklart ved at man innløser den gjelden man har med et annet lån. Det nye samlelånet brukes til å slette alle forbrukslån og øvrige smålån.

Krav for å refinansiere lån

Det er hard konkurranse om bankkundene, og det lønner seg å sjekke med flere långivere. Samtidig finnes det noen krav man må forholde seg til for å kunne refinansiere forbrukslån. Disse blir jevnlig oppdatert i forskrifter fra Finanstilsynet. 

Det første kravet er at ingen skal kunne låne mer enn fem ganger inntekten sin. Den totale gjelden inkluderer også disponibel kreditt på kredittkort. Dette ble innført som krav slik at man ikke skulle oppleve at noen lånte mer enn det de klarte å betjene.

Et annet krav for å refinansiere lån er at banken skal sjekke økonomien til låntaker og hvorvidt personen kan håndtere en renteøkning på 5 %. Når renten holder seg relativt stabil, går det som regel greit å betjene lån og kreditter, men man må også ta høyde for at den kan øke. Da må man fortsatt ha mulighet for å betjene renter og avdrag. 

Den nye forskriften ble innført fordi myndighetene så at mange personer fikk lån, til tross for at de risikerte å havne i betalingsproblemer dersom styringsrenten økte.

Bankene kan ha egne krav for å innvilge refinansiering

Ønsker man å refinansiere dyre lån eller kredittkortgjeld, vil det oftest være snakk om å ta opp ett stort forbrukslån (dog med en lavere rente). Man må da sjekke med flere aktører som tilbyr dette, og finne ut hvem som har best pris. 

I denne prosessen er det viktig at man forholder seg til bankenes effektive rente, ettersom den tar høyde for alt man skal betale. Nominell rente er bare renter og avdrag, mens effektiv rente er nominell rente samt gebyrer som man også må betale for lånet.

Har man betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker, får man neppe innvilget forbrukslån til refinansiering. Siden dette er lån uten sikkerhet må bankene ta noen forholdsregler angående hvem som får lån.

Noen aktører har også som krav at man er over 23 år og at man har en årsinntekt på for eksempel 200 000 eller mer for å innvilge refinansiering. Legg turen innom https://refinansiere.net for å lese mer om bankenes krav til refinansiering av forbrukslån og annen kredittgjeld.

Lån uten sikkerhet er risikable for bankene. Derfor vil de ta seg bedre betalt for denne typen lån, som en form for kompensasjon mot høyere mislighold.

Viktig å ha en plan

Mange har sikkert sett TV-programmet «Luksusfellen», hvor man kan se mennesker som har fått store gjeldsproblemer. Gjelden har tårnet seg opp, og veldig ofte har man lånt penger for å dekke andre gjeldsforpliktelser. 

For å komme seg ut av “gjeldskarusellen” bør man umiddelbart skaffe seg en oversikt over all gjeld. I tillegg må man legge en plan for hvordan man skal få kontroll over økonomien sin igjen.

Noen ganger kan man få hjelp av familie og venner til å betale ned gjeld, men andre må ofte ty til refinansiering. Man må da finne ut hvilke muligheter man har for å få bedre vilkår gjennom å samle lånene. 

Har man kommet i en situasjon hvor man har betalingsanmerkninger eller inkassosaker, kan det være en vanskelig oppgave å få innvilget refinansiering. Det er derfor viktig at man tar tak i gjeldsproblemene før de kommer så langt.

Øke boliglånet

Dersom man har mulighet til å refinansiere med et boliglån vil prosessen bli mye enklere. Man øker da boliglånet sitt og bruker pengene til å betale ned gjeld andre steder. Dette forutsetter selvfølgelig at man har mulighet til å øke boliglånet, noe som ikke er en selvfølge. Fordelen med å gjøre det på denne måten er at rentene på et boliglån er langt lavere enn på et forbrukslån.

Likevel blir gjelden ganske kostbar siden boliglånet som regel har lang nedbetalingstid, og renten vil løpe hele denne perioden. Derfor velger mange å refinansiere med usikrede lån, selv om de kan benytte seg av boliglånet, fordi de på denne måten kan få nedbetalt gjelden raskere. 

Mange løser dette ved å be banken sin om avdragsfrihet på boliglånet, slik at man har økonomi til å betale ned den usikrede gjelden så raskt som mulig.

Gode grunner til å samle gjeld

  • Refinansier for å få bedre vilkår og oversikt.
  • Man kan refinansiere dyre smålån og kredittkortgjeld med forbrukslån

Det er mange grunner til å samle gjeld hvis man skylder mye i forbrukslån eller smålån. Samler man gjelden ett sted, får man bedre oversikt og som regel bedre vilkår. 

Det er lett å miste kontroll over gjelden hvis man har flere lån. Dersom man sliter med å betale renter og avdrag, stiger lånets kostnader. Ved å samle all gjeld på ett sted blir det også enklere å holde oversikt over sin egen økonomi.


Sponset innhold
Dette sponsede innlegget inneholder et produkt som er relevant for våre lesere, samtidig som våre redaksjonelle retningslinjer for å være objektive og pedagogiske ivaretas.

Kommentarer