8. desember 2023 17:45

Nyhetsbokser fra Golferen

Legg til nyheter fra Golferen.no på din nettside

  • Ved hjelp av kodesnuttene under kan du legge til en boks med siste nytt fra Golferen.no på dine egne nettsider.
  • Boksen henter nyheter fra Golferen.nos nyhetsfeed, og oppdateres løpende.
  • Boksen er responsiv, og fyller hele bredden av området den settes inn i.

Du står også fritt til å lage din egen versjon, så lenge det kommer tydelig frem at sakene er fra Golferen.no, og lenker tilbake hit. Du kan enten bruke et verktøy som for eksempel Feedwind, eller, hvis du er mer teknisk anlagt, ved å programmere selv. Gjør du det, så la oss gjerne vite om det, så vi kan ta del av det og eventuelt dele det med andre.

Slik ser boksen ut:

Se også sidestolpen til høyre, for å se et eksempel hvordan den tar seg ut i smalere format.

For å vise denne boksen på din nettside…

… lim inn en av kodensnuttene under i koden på din nettside der du ønsker nyhetsboksen.

Her er koden som iFrame:

<iframe  height="480"  width="100%" src="http://feed.mikle.com/widget/?rssmikle_url=http%3A%2F%2Fwww.golferen.no%2Fcategory%2Fnyheter%2Ffeed&rssmikle_frame_width=400&rssmikle_frame_height=480&frame_height_by_article=0&rssmikle_target=_blank&rssmikle_font=Arial%2C%20Helvetica%2C%20sans-serif&rssmikle_font_size=12&rssmikle_border=off&responsive=on&text_align=left&text_align2=left&corner=off&scrollbar=on&autoscroll=off&scrolldirection=up&scrollstep=5&mcspeed=20&sort=Off&rssmikle_title=on&rssmikle_title_sentence=%26nbsp%3B&rssmikle_title_link=http%3A%2F%2Fgolferen.no&rssmikle_title_bgcolor=%23498080&rssmikle_title_color=%23FFFFFF&rssmikle_title_bgimage=http%3A%2F%2Fgolferen.no%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F08%2Fgolferen-logo-newsbox2.png&rssmikle_item_bgcolor=%23FFFFFF&rssmikle_item_title_length=55&rssmikle_item_title_color=%23333333&rssmikle_item_border_bottom=on&rssmikle_item_description=on&item_link=off&rssmikle_item_description_length=250&rssmikle_item_description_color=%23666666&rssmikle_item_date=gl1&rssmikle_timezone=Etc%2FGMT&datetime_format=%25b%20%25e%2C%20%25Y%20%25l%3A%25M%20%25p&item_description_style=text%2Btn&item_thumbnail=full&item_thumbnail_selection=media_content&article_num=15&rssmikle_item_podcast=off&" scrolling="no" name="rssmikle_frame" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" frameborder="0"></iframe>

Her er koden som Javascript

<!-- start Golferen Nyhetsboks --><script type="text/javascript">document.write('\x3Cscript type="text/javascript" src="' + ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'feed.mikle.com/js/rssmikle.js">\x3C/script>');</script><script type="text/javascript">(function() {var params = {rssmikle_url: "https://www.golferen.no/category/nyheter/feed",rssmikle_frame_width: "400",rssmikle_frame_height: "480",frame_height_by_article: "0",rssmikle_target: "_blank",rssmikle_font: "Arial, Helvetica, sans-serif",rssmikle_font_size: "12",rssmikle_border: "off",responsive: "on",rssmikle_css_url: "",text_align: "left",text_align2: "left",corner: "off",scrollbar: "on",autoscroll: "off",scrolldirection: "up",scrollstep: "5",mcspeed: "20",sort: "Off",rssmikle_title: "on",rssmikle_title_sentence: "&nbsp;",rssmikle_title_link: "https://golferen.no",rssmikle_title_bgcolor: "#498080",rssmikle_title_color: "#FFFFFF",rssmikle_title_bgimage: "https://golferen.no/wp-content/uploads/2015/08/golferen-logo-newsbox2.png",rssmikle_item_bgcolor: "#FFFFFF",rssmikle_item_bgimage: "",rssmikle_item_title_length: "55",rssmikle_item_title_color: "#333333",rssmikle_item_border_bottom: "on",rssmikle_item_description: "on",item_link: "off",rssmikle_item_description_length: "250",rssmikle_item_description_color: "#666666",rssmikle_item_date: "gl1",rssmikle_timezone: "Etc/GMT",datetime_format: "%b %e, %Y %l:%M %p",item_description_style: "text+tn",item_thumbnail: "full",item_thumbnail_selection: "media_content",article_num: "15",rssmikle_item_podcast: "off",keyword_inc: "",keyword_exc: ""};feedwind_show_widget_iframe(params);})();</script><div style="font-size:10px; text-align:center; "><a href="http://feed.mikle.com/" target="_blank" style="color:#CCCCCC;">RSS Feed Widget</a><!--Please display the above link in your web page according to Terms of Service.--></div><!-- slutt Golferen Nyhetsboks -->