Golfpresidenten har med interesse lest onsdagens artikkel på Golferen der tre eksperter gir sine råd til hvordan norske golfklubber kan håndtere fremtiden.

Marit Wiig sier til Golferen.no at hun ser det positive i den typen utspill som de tre ekspertene gir som råd til Golf-Norge.

I artikkelen belyses behov for å markedstilpasse golfen, forsterke samarbeidet med myndighetene og utnytte den skjulte formuen veldig mange golfklubber sitter på. Ofte uten å være klar over det.

Les også: Golfsporten på dødsleiet, men kan fortsatt reddes

Wiig ser problemene som følger av at mange klubber i dag har en gjennomsnittsalder på medlemsmassen på over 60 år, og at generasjonen aktive golfspillere mellom 20 og 40 år for en stor del er fraværende.

Utfordringene er sammensatte, og det er vanskelig å gi et enkelt og konsist svar. Golfpresidenten har derfor gitt følgende kommentar til redaksjonen:

Det finnes mange undersøkelser og meninger om hvor golfen er på veg. Det er mitt inntrykk at det skjer mye positivt i Golf-Norge. Etter formidabel vekst i mange år har vi hatt en tilbakegang de siste årene, men jeg opplever stor endringsvilje ute i klubbene. Flere og flere klubber gjør nødvendige og gode tilpasninger for å møte nye tider, og jeg opplevde et Golfting som vedtok en offensiv virksomhetsplan med mange gode tiltak for å få golfen til å vokse i årene som kommer. Vi i forbundet skal selvfølgelig gjøre vårt for å få ny medlemsvekst i Golf-Norge.

Hjelp Golf-Norge å fornye seg!

Det er antageligvis bare et meget lite mindretall, om noen i det hele tatt, som ønsker en utvikling der golf igjen blir en sport for de få, og for de eldre.

Det skjer mye positivt i norske golfklubber. Men likevel trenger vi kanskje en felles dugnad i Golf-Norge for å få nytt, ungt blod inn i sporten vi elsker. Hva mener du? Og har du noen forslag til hva som kan gjøres?

Si din mening i kommentarfeltet under, eller legg igjen en kommentar på Golferens Facebook-side. Kjør debatt!