Amerikaneren, som har samme trener som Andreas Halvorsen, endte på -10. Ingen skandinaver klarte cutten i Memphis, Tennessee.